dimarts, 29 de març del 2011

Sacrifici


El sacrifici. Que vol dir sacrifici? Si rellegim les Escriptures, trobarem amb Abraham una explicació de què és un sacrifici. Sacrifici vol dir renunciar a quelcom estimat per fer el bé a un altre. Qui està avui disposat a renunciar a res? Vivim en un món on sembla que és més important tenir que ser. I quan un només pensa en tenir, i tenir, com pot renunciar a alguna cosa. El valor del sacrifici és quelcom que caldria recuperar. Sense sacrifici no hi ha una veritable caritat. Sense sacrifici no faríem camí. Perquè quan un es posa a caminar ha de renunciar al lloc on està en aquell moment, i potser s’hi està molt bé, però si no fem la renuncia, si no fem aquest petit sacrifici, caminaríem?

Gastar la vida

Senyor Jesucrist, ens fa por gastar la vida.
Però la vida Tu ens l'has donada per gastar-la;
no la podem economitzar amb estèril egoisme.
Gastar la vida és treballar pels altres encara que no paguin;
fer un favor a qui no el tornarà;
gastar la vida és llançar-se, fins i tot al fracàs, sense falses prudències;
és cremar les naus en bé del proïsme.
Som com torxes que només tenim sentit quan cremem;
només aleshores serem llum.
Deslliura'ns de la prudència covard,
aquella que ens fa evitar el sacrifici i buscar la seguretat.
Gastar la vida no es fa amb falsa teatralitat.
La vida es dóna senzillament, sense publicitat, com la mare que alleta el nadó.
El futur és un enigma, el nostre camí s'endinsa en la boira;
però volem seguir donant-nos,
perquè Tu estàs esperant dins la nit, amb mil ulls vessant llàgrimes.
Lluís Espinal

El seguiment de Jesús

Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué: -Si algú ve a mi i no m'estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu. ¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la? Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l'obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d'ell dient: "Aquest home va començar a construir però no ha pogut acabar." O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un altre rei, no s'asseu primer a decidir si amb deu mil homes pot fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veu que no pot, enviarà una ambaixada a demanar la pau quan l'altre encara és lluny. Així, doncs, el qui de vosaltres no renuncia a tots els seus béns no pot ser deixeble meu. (Lc 14,25-33)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada