diumenge, 20 de març del 2011

Fe


La fe, una de les tres virtuts teologals, però la fe, en un sentit més ampli, és essencial en el viure humà. Si no tenim fe en el que fem, en el que diem, en el que vivim, no farem camí. No avançarem. I la fe no es construeix damunt del no res. Per tenir fe, primer de tot cal creure en l’altre, en el nostre cas creure en Ell, en la seva paraula. Creure que Ell és present en tots els moments de la nostra vida. Però per a creure-hi cal que el coneguem, coneguem la seva història, el seu fer, el seu pensar. I també cal estimar. Un educador sap bé que és la fe. Per educar cal fe. Per afrontar l’esdevenidor cal fe. Per establir una relació amb els alumnes cal fe en ells. La fe és necessària per la vida. Visquem-la en el camí.

Credo

Crec en un sol Déu, Pare tot poderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes,
i per la nostra salvació davallà del cel.
I, per obra de I'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria. Amén.

Recomanacions finals i salutacions
Vetlleu, manteniu-vos ferms en la fe, sigueu valents, tingueu coratge. Feu-ho tot amb amor. (1 Co 16,13-14)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada