divendres, 6 de maig del 2011

Creure, transmetre, expressar la fe – IV

Creure és confiar (fins i tot arriscar)

La fe religiosa és la confiança total de l'home en un Déu amb qui s'ha trobat personalment. La verdadera qüestió de la fe no consisteix només a creure que Déu existeix, sinó a descobrir que la nostra vida està íntimament unida a la vida de Déu. És arribar a descobrir una forma diferent i nova de viure, des de la trobada i la relació amb Ell. Déu és qui dóna solidesa i consistència a l'home.

En la fe, com en altres formes de relació interpersonal, hi ha una confiança en l'altre que va més allà del purament racional, que és intuïtiva i constitueix una convicció raonable. Creure en Déu és, sobretot, confiar en Ell. Confiar significa creure en la seva fidelitat. Per això, la fe fa referència a la fidelitat d'un Déu que sempre compleix les seves promeses i mereix la nostra confiança. “Jo sé de qui m'he fiat” (2 Tm 1,12).

Creure significa confiar lliurement i no inclinar-se sense més ni més davant d'uns arguments contundents. La confiança que atorguem en creure no és cega, sinó il·luminada pel suport d'unes raons per creure. Per això, la comunicació de la fe que proposem als altres té la forma d'un testimoni que convida als altres a una actitud de confiança.

La confiança de la fe és finalment confiança en Déu; però al camí d'accés de la fe, la confiança troba suport en el testimoni dels qui ens transmeten la Paraula: Jesucrist, els apòstols, els creients i la comunitat cristiana, l'Església. Al costat de les debilitats i limitacions de molts creients i de la pròpia Església, existeix un colossal núvol de testimonis de la fe que han portat la seva fidelitat a la fe fins a les últimes conseqüències i són una invitació viva a confiar en Aquell en qui ells han posat tota la seva confiança.

Assumir la responsabilitat de comunicar a d'altres la pròpia fe ens exigeix una coherència de vida amb el que diem creure. Això no significa que només els “perfectes” estan cridats a assumir aquesta tasca, sinó només que el que s'esforça a progressar de manera conseqüent en la seva pròpia fe resulta un testimoni convincent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada