divendres, 27 d’abril del 2012

El Concili Vaticà II, 50 anys després – V

Reflexions, idees, pensaments de la xerrada de Mn. Joan Planellas: La Constitució Dogmàtica Lumen Gentium sobre l'Esgésia. 

"Ecclesia ad intra ad extra"  Què és i què fa l'Església?Aquests són els dos grans eixos del Concili que podem veure, llegir, olorar, en el rerefons de tots els seus documents. Pau VI situa Crist en el centre de l'Església (canvi respecte el passat). Crist és la llum del món i hem de ser-li fidel. L'inici de la LG està centrat en el Crist. La LG és dogmàtic, cal acollir-li i fer-lo nostre perquè és doctrina de l'Església. Un aspecte important, no només pel document i pel Concili, és el fet de què es parla abans del Poble de Déu  que de la jerarquia. Passa una mica el que deia Sant Agustí, primer sóc cristià més que bisbe. Tots som cridats a la santedat i tots la podem viure en la nostra situació concreta. Un exemple de persona que ha viscut amb plenitud la vida cristiana és Maria, la mare de Jesús, que en parla al fina ldel document. Set punts, set eixos nuclears del document:

 1. Fonament trinitatari de l'Església. El nostre cordó umbilical és Déu. L'Església és esperit, és revelació, és imatge de la trinitat. (molt desenvolupat en el capítol primer)
 2. Relació de Jesús amb l'Església. L'origen està en Jesús, hi ha d'haver-hi una continuïtat entre la predica de Jesús i l'Església: el regne de Déu, i la seva missió és parlar de Jesús.
 3. L'Església és sagrament de salvació (entenent sagrament en el seu sentit més ampli). La finalitat de l'Església no està en ella mateixa, la seva finalitat és el mateix Crist.
 4. L'Església és el poble de Déu (desenvolupat en el segon capítol). La vida cristiana per sobre de tota jerarquia. El pas profètic més decisiu en eclesiologia ha estat haver reconegut el cristià per sobre de tota jerarquia.
 5. Diàleg ecumènic i interreligiós. Abans del Concili la idea era "si s'han separat, que tornin". Però amb el concili hi ha un canvi molt profund. Un punt d'inflexió important.  Es parlarà dels membres de l'Església com els incorporats plenament (els catòlics) i els incoporats (els batejats) que també en són membres. Es començarà a cerca els punts que no uneixen, que impedeixen la comunió no plena.
 6. Sacramentalitat del col·legi espiscopal. Hi ha diferència de potestat entre l'ordre i la jurisdicció.  La missió comuna és la santificació, l'ensenyança, la comunitat. Bisbe: plenitud, prevere c: col·labora, però amb el mateix ministeri. Amb el col·legi, els bisbes no només s'han de preocupar de la seva diòcesi, sinó de tota l'Església.
 7. Teologia del Laicat. Ellaic és el cristià incorporat al Crist pel baptisme i constituït juntament amb els seus germans com a poble de Déu, i participa de la Comunitat i ha de ser apòstol, en tots els moments de la seva vida i en el seu propi context.


La LG, com s'ha rebut?

 • L'Església és Poble de Déu (gran avenç, gran canvi, i gran valor teològic i deontològic)
 • Tots som igual, l'important que és tots som cristians, germans en el Crist.
 • Facilita el diàleg ecumènic
 • LG no identifica Església i Crist. L'Església no substitueix el Crist.
 • El ramat, tot i que pugui ser petit, és llum d'esperança per tot el món.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada